Image

Samuel Aritonang

ImageTUNAS HARAPAN FUTSAL CLUB
18
Mataram / 30 Nov 2006
152 cm / 30 kg
Pivot
1
2