Image

Gilang Rahmadani

ImageTUNAS HARAPAN FUTSAL CLUB
18
Batam / 23 Sep 2004
165 cm / 62 kg
Anchor
1
15